HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

  Kính gửi: Các Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh:
  Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và Hòa Bình
  Công văn 506/BGDĐT-SEQAP ngày 07 tháng 11 năm 2012 về việc: Tập huấn về MSĐT năm 2012 Vùng 1
 Thời gian: 03 ngày, từ ngày 28 đến 30 tháng 11 năm 2012.
 Khai mạc 08 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2012......Tải về tại đây...