HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Phối hợp nội dung làm việc tại Hội nghị bảo vệ kế hoạch SEQAP cấp tỉnh năm 2013 từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 8 năm 2012, tại Hà Nội,


BQL SEQAP Trung ương đã làm việc với đại diện các tỉnh để nghiệm thu số liệu trong phần mềm quản lí Seqap Online.

Trên cơ sở kết quả nghiệm thu, BQL TƯ đề nghị các Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành số liệu trong phần mềm theo yêu cầu tại Biên bản đã ghi.

BQL TƯ xin gửi file mẫu Biên bản để các tỉnh hoàn thiện nội dung Biên bản nghiệm thu này.

Đề nghị các tỉnh lập thành 02 bộ, kí và đóng dấu của đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT, gửi về BQL TƯ trước ngày 17/8/2012. ....Tải về tại đây....