HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Chương trình quản lý SEQAP trực tuyến có giao diện và cấu trúc riêng biệt ở mỗi cấp quản lý. Dưới đây là danh sách tài liệu hướng dẫn cho ban quản lý các cấp. Các đơn vị tham gia SEQAP có thể tải các tài liệu này về máy để làm quen với chương trình và thực hiên các thao tác nhập dữ liệu theo hướng dẫn.

Hướng dẫn sử dụng SEQAP trực tuyến cho ban quản lý cấp Trung Ương | Tải về máy 

Hướng dẫn sử dụng SEQAP trực tuyến cho ban quản lý cấp Sở | Tải về máy 

Hướng dẫn sử dụng SEQAP trực tuyến cho ban quản lý cấp Phòng | Tải về máy

Hướng dẫn sử dụng SEQAP trực tuyến cho ban quản lý cấp Trường | Tải về máy

Hướng dẫn sử dụng module Thầu và hợp đồng | Tải về máy

Hướng dẫn nhập dữ liệu Báo cáo tài chính - Giải ngân | Tải về máy