HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Công văn 4505/BGDĐT-VP ngày 16 tháng 7 năm 2012 Về việc: Bồi dưỡng cốt cán năm 2012.

Tại TP. Đà Nẵng: Thời gian: Từ ngày 27/7 đến hết ngày 1/8/2012. Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/7/2012.

Tại Hà Nội: Thời gian: Từ ngày 06/8 đến hết ngày 11/8/2012. Khai mạc lúc 8giờ 30 phút ngày 06/8/2012.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Thời gian: Từ ngày 25/8 đến hết ngày 30/8/2012. Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút.....Tải về tại đây.....