HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Nhằm hỗ trợ các Sở Giáo dục – Đào tạo (GD&ĐT) giám sát quá trình kiện toàn việc sử dụng Website Seqap và triển khai hệ thống phần mềm quản lí trực tuyến (Seqap Online) theo hướng dẫn tại công văn số 253/BGDĐT-SEQAP ngày 22/5/2012 của Ban quản lí Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học Trung ương (BQL SEQAP TƯ), BQL SEQAP TƯ thông báo tiến độ cập nhật thông tin của các tỉnh, tính đến 11/5/2012 trong phụ lục gửi kèm công văn này như sau:  tải về tại đây