HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁO VIÊN TRỢ GIẢNG TIẾNG DÂN TỘC


Thao tác cập nhật thông tin giáo viên trợ giảng tiếng dân tộc gồm những bước sau:


1. Chọn Danh mục Giáo viên.
2. Nhấp chuột vào nút Thêm nếu Giáo viên Trợ giảng tiếng dân tộc chưa có trong danh sách Giáo viên của trường. Sau khi điền đầy đủ các thông tin về giáo viên thì tiến hành nhập Mã giáo viên.
(Nếu Giáo viên Trợ giảng tiếng dân tộc đã có trong danh sách giáo viên của trường, nhấp chuột vào tên Giáo viên đó trong danh sách dưới Khoản mục và cập nhật thông tin Mã giáo viên)
3. Nhập Mã giáo viênTGTDT.
4. Sau khi thực hiện thay đổi cần nhấp nút "Lưu" để lưu lại các thông tin vừa nhập.

Nếu có vướng mắc, người dùng có thể liên hệ trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Công ty Cổ phần MacroNT Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.
Thông tin liên lạc Công ty Cổ phần MacroNT Việt Nam như sau:
Công ty cổ phần MacroNT Việt Nam
Điện thoại: 1900555548
Fax: 04 35373918