HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

DFA

Trong quá trình kiểm tra và tổng hợp dữ liệu DFA 2011 của các tỉnh gửi về, nhóm DFA của chương trình SEQAP nhận thấy có rất nhiều điểm trường không nhập dữ liệu câu 14a (HS nữ và HS dân tộc). Do vậy, nhóm DFA đã nâng cấp phiên bản dfa_v4_4.mdb, phiên bản này có thêm chức năng kiểm tra logic( chức năng này nằm trong: Báo cáo/kiểm tra logic cheo/Kiểm tra số học sinh nhập học đầu năm  (C.14 không khớp với C.17(b) ) giữa câu 14a và 17b (Kiểm tra số HS và HS nữ); câu 14a và 18c (kiểm tra logic số HS dân tộc), để giúp các tỉnh thuận lợi trong việc ra soát dữ liệu. Mời các tỉnh tải phần mềm DFA_v4_4.mdb (phiên bản mới) tại đây,...
         Trong quá trình làm kiểm kê DFA, có nhiều tỉnh gặp vướng mắc trong lúc kết nối các file riêng lẻ thành file chung của huyện, tỉnh và khâu kiểm tra lỗi. Mời các tỉnh tải file hướng dẫn kết nối và sửa lỗi tại đây,...