HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

           Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh tham gia Chương trình SEQAP
Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) đã thực hiện được 2 năm, với sự cố gắng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban quản lý SEQAP Trung ương, các địa phương thụ hưởng Chương trình và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, Chương trình đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh một số vấn đề cần sớm khắc phục để đảm bảo đạt được các mục tiêu và hiệu quả của Chương trình, cụ thể: .....tải về tại đây...