HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2011, Ban quản lí Chương trình SEQAP đã triển khai In và cấp phát bộ tài liệu Dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt, môn Toán; Bài tập củng cố kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt, môn Toán và hai cuốn sổ tay Hướng dẫn mua sắm, đấu thầu; Hướng dẫn lập kế hoạch FDS đến các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo
Để đảm bảo kịp thời cho công tác thanh quyết toán theo đúng kế hoạch tài chính năm 2011, Ban quản lí Chương trình SEQAP kính đề nghị... Mời các tỉnh tải văn bản tại đây,...