HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

          Thực hiện Kế hoạch số 774/BGDĐT-SEQAP ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Triển khai hoat động kiểm kê mức chất lượng tối thiểu (MCLTT) - DFA giai đoạn 2011 – 2015; Được sự chấp thuận của Ngân hàng Thế giới và các Nhà tài trợ tại Văn thư ngày 04/10/2011, Ban quản lí (BQL) Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) hướng dẫn cụ thể nội dung hoạt động kiểm kê MCLTT năm 2011 ... tải về tại đây,...