HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Hướng dẫn sử dụng chương trình SEQAP trực tuyến
Tự động lên lớp cho học sinh sang năm học mới

Giai đoạn quá trình thực hiện nhập điểm số cho học sinh trong năm học vừa qua đã hoàn thành. Giai đoạn tiếp theo của các đơn vị tham gia chương trình SEQAP là hoàn thành quá trình tự động chuyển lên lớp cho học sinh sang năm học mới.
Sau đây là hướng dẫn các bước cụ thể để thực hiện quá trình tự động chuyển lớp cho học sinh sang năm học mới:

Bước 1:

Trong năm học vừa qua, các đơn vị đã vào điểm số cho học sinh, đồng thời cũng xét đến kết quả học tập: được “lên lớp” hay “lưu ban”. Từ kết quả này, chương trình sẽ tự động cho em hoc sinh đó lên lớp hay ở lại lớp. Vì vậy các đơn vị cần chú ý phải xét kết quả học tập của học sinh năm học vừa qua.

Bước 2:

Chọn năm học mới 2011-2012


Bước 3:

Chọn “Lớp học 2011-2012” trong “Danh mục”, tiếp đó chọn các lớp thuộc “Khoản mục”.


Trong màn hình chi tiết, nhấp nút : “Chuyển lớp năm trước” (F) để hoàn thành quá trình tự động cập nhật. Làm tương tự với tất cả các lớp còn lại để kết thúc quá trình.

Ví dụ: Với trường hợp em Nguyễn Văn Tò thuộc lớp 1A, năm học trước có kết quả "lưu ban", khi thực hiện quá trình "Chuyển lớp năm trước", em Nguyễn Văn Tò phải ở lại lớp (1A) trong năm học mới.

Khi thực hiện quá trình "Chuyển lớp năm trước" trong lớp 2A thì các các em học sinh có kết quả "lên lớp" trong lớp 1A sẽ được tự động cập nhật trong danh sách lớp 2A năm học mới.

Các trường hợp cần chú ý:

1. Tại sao lại phải "chuyển lớp năm trước" cho các lớp khối 1?
"Chuyển lớp năm trước" tại các lớp khối 1 để giữ lại lớp những em học sinh có kết quả "lưu ban".

2. Trường hợp có một số học sinh có kết quả "lên lớp" nhưng được chuyển sang lớp học khác trong năm học mới thì sẽ làm như thế nào?
Với trường hợp này, chúng ta vẫn sử dụng "chuyển lớp năm trước" tại lớp học năm trước đối với các học sinh đó. Khi đã chuyển lên lớp các học sinh đó trong năm hoc mới rồi, chúng ta sẽ xóa các em học sinh đó khỏi danh sách lớp và chuyển sang lớp khác.
Ví dụ: Em Nguyễn Văn T trong năm học trước là học sinh của lớp 1A (có kết quả là "lên lớp). Sang năm học mới, em T này chuyển sang lớp 2B. Chúng ta sẽ làm như sau:
- Thực hiện quá trình "chuyển lớp năm trước" của năm học mới trong lớp 2A. Em T đã có trong danh sách lớp 2A, chọn em T và chọn nút "Xóa" để xóa em T khỏi danh sách lớp 2A.
- Tiếp đó, chúng ta vào lớp 2B rồi thêm em T vào danh sách của lớp.
Lưu ý: chúng ta cần "chuyển lớp năm trước" cho tất cả các lớp trong trường rồi mới chỉnh sửa chuyển đổi các em có trường hợp chuyển sang lớp khác.

3. Sang năm học mới, chúng ta tiếp tục quá trình nhập danh sách các học sinh khối 1 mới chuyển vào trường và phân lớp cụ thể cho học sinh.

4. Điều quan trọng nhất cần chú ý đó là thiết lập phần lớp học ban đầu của trường, vì chương trình sẽ dựa vào Mã lớp học để tự động chuyển lên lớp cho các em học sinh. Cụ thể theo một dạng như sau:

                       Mã lớp học = Khối + Tên lớp
          Ví dụ: 1A, 1B, 2A, 2B ...
 
               

               

Sau mỗi quá trình thực hiện thay đổi cần nhấp "Lưu" để lưu lại các thay đổi trong chương trình.Nếu có vướng mắc, người dùng có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty Cổ phần MacroNT Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.
Thông tin liên lạc Công ty Cổ phần MacroNT Việt Nam như sau:
Công ty cổ phần MacroNT Việt Nam
Điện thoại: 1900555548
Fax: 04 35373918