HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CỐT CÁN  VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ DẠY HỌC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 2 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT THÁNG 6/2011
Dạy học hợp tác ...Tải về
Kỹ thuật khăn trải bàn- mảnh ghép...Tải về
Sơ đồ tư duy...Tải về
Sơ đồ KWL... Tải về
Lắng nghe và phản hồi tích cực...Tải về
Tổ chức nghiên cứu dạy học một số dạng bài thực hành ở các lớp 4,5...Tải về
Dạy học đảm bảo chất lượng môn Toán.. Tải về 
Dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt .. Tải về
Hướng dẫn dạy học một số dạng bài TH chủ yếu củng cố kiến thức, kỹ năng môn toán 4,5 ... Tải về

TẬP HUẤN TÀI CHÍNH THÁNG 8/2011:
Tập huấn về QLTC-TTLT... Tải về
LẬP KẾ HoẠCH VỐN HÀNG NĂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH... Tải về
Sổ tay QLTC - 2011/08/19... Tải về
Hướng dẫn sử dụng quỹ phúc lợi học sinh - 2011/08/19... Tải về
Hướng dẫn sử dụng quỹ giáo dục nhà trường... Tải về
 Kiểm soát chi theo thông tư 86...Tải về
Kiểm soát chi thường xuyên...Tải về

TÀI LIỆU TIẾNG DÂN TỘC...Tải về


TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT

Sách Giáo viên:
Môn Tiếng Việt GV ...Tải về
Môn Toán GV:
Toán GV 1...Tải về
Toán GV 2 ( phần 1)...Tải về
Toán GV 2( phần 2)...Tải về
Toán GV 2 ( phần 3)...Tải về
Toán GV 2 ( phần 4)...Tải về
Toán GV 3...Tải về
Toán GV 4...Tải về
Toán GV 5...Tải về
Sách học sinh:
Môn Tiếng Việt HS ...Tải về
Môn Toán HS:
Toán HS 1...Tải về
Toán HS 2...Tải về
Toán HS 3...Tải về
Toán HS 4...Tải về
Toán HS 5...Tải về

Để mở được các file có định dạng ".cdr" các bạn tải phần mềm sau đây để mở:
Corel Draw x5 - Link tải phần mềm: Part 1 |  Part 2
Khi tải phần mềm về xong, giải nén, bật chương trình Corel Draw x5 rồi mở "Open" đến file có định dạng ".cdr"

TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ  VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CẢ NGÀY CẤP TRƯỜNG THÁNG 7/2011 
 Bộ câu hỏi đánh giá cho khoá tập huấn cốt cán về lập kế hoạch FDS cấp trường...Tải về
Hướng dẫn sư phạm  xây dựng nội dung chương trình và thời khoá biểu dạy học cả ngày...Tải về
Sổ tay FDS...Tải về
Mẫu đề xuất kế hoạch FDS...Tải về
Phụ lục sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch FDS cấp trường...Tải về
Tài liệu tập huấn lập kế hoạch FDS cấp trường...Tải về
PowerPoint Lập kế hoạch dạy học cả ngày cấp trường...Tải về