Thông báo tập huấn SEQAP Online tại cấp Huyện

BQL TƯ đã có công văn số 196/BGDĐT-SEQAP ngày 16/6/2014 hướng dẫn tổ chức tập huấn SEQAP Online tại cấp huyện. Đề nghị các phòng sử dụng link https://test.macront.vn/sqp để thực hành trong khi tập huấn, không sử dụng trực tiếp chương trình SEQAP Online làm ảnh hưởng đến dữ liệu thực tế của các đơn vị SEQAP.

Thông báo cập nhật dữ liệu SEQAP Online

Hiện nay Hệ thống SEQAP Online đã được xử lý LÀM SẠCH DỮ LIỆU RÁC và hoạt động bình thường trở lại.

Đề nghị các đơn vị SEQAP cập nhật dữ liệu phát sinh từ 01/2014 đến nay. Dữ liệu FDS - Kết quả học tập của học sinh được gia hạn hoàn thành ngày cuối cùng là 15/7/2014.

Lưu ý:
- Một tài khoản SEQAP Online chỉ được đăng nhập tại một máy tính, tại một thời điểm. Vì vậy, BQLTƯ yêu cầu các đơn vị (huyện/trường) phân công một số nhân sự ( bán chuyên trách ) có kỹ năng tin học trực tiếp quản lý tài khoản và luân phiên cập nhật dữ liệu của đơn vị (huyện/trường) vào phần mềm.
- Khi thấy xuất hiện trong chương trình SEQAP Online cảnh báo "Tên" hoặc tiêu đề "Tiêu đề không được để trống" thì phải ấn "OK" tức là đang truy cập vào khoản mục mà chưa được đặt tên hoặc tiêu đề "No name" hoặc "No Tile" thì cần phải xóa dữ liệu này, vì đó là dữ liệu trắng cũng chính là dữ liệu rác làm chậm chương trình.
- Hàng ngày từ 4h15 đến 5h15 hệ thống sẽ được bảo trì đề nghị không sử dụng chương trình trong khoảng thời gian này.

Trong giai đoạn tới, các BQL SEQAP cấp huyện cần kết hợp với khóa tập huấn SEQAP Online để tổ chức cho cấp trường cập nhật đầy đủ cơ sở dữ vào SEQAP Online và tổ chức thực hiện Nội quy sử dụng theo quy định tại Quyết định số 22/BGDĐT-SEQAP ngày 21/4/2014 của Ban quản lý SEQAP TƯ.


Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CỐT CÁN  VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ DẠY HỌC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 2 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT THÁNG 6/2011
Dạy học hợp tác ...Tải về
Kỹ thuật khăn trải bàn- mảnh ghép...Tải về
Sơ đồ tư duy...Tải về
Sơ đồ KWL... Tải về
Lắng nghe và phản hồi tích cực...Tải về
Tổ chức nghiên cứu dạy học một số dạng bài thực hành ở các lớp 4,5...Tải về
Dạy học đảm bảo chất lượng môn Toán.. Tải về 
Dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt .. Tải về
Hướng dẫn dạy học một số dạng bài TH chủ yếu củng cố kiến thức, kỹ năng môn toán 4,5 ... Tải về

TẬP HUẤN TÀI CHÍNH THÁNG 8/2011:
Tập huấn về QLTC-TTLT... Tải về
LẬP KẾ HoẠCH VỐN HÀNG NĂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH... Tải về
Sổ tay QLTC - 2011/08/19... Tải về
Hướng dẫn sử dụng quỹ phúc lợi học sinh - 2011/08/19... Tải về
Hướng dẫn sử dụng quỹ giáo dục nhà trường... Tải về
 Kiểm soát chi theo thông tư 86...Tải về
Kiểm soát chi thường xuyên...Tải về

TÀI LIỆU TIẾNG DÂN TỘC...Tải về


TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT

Sách Giáo viên:
Môn Tiếng Việt GV ...Tải về
Môn Toán GV:
Toán GV 1...Tải về
Toán GV 2 ( phần 1)...Tải về
Toán GV 2( phần 2)...Tải về
Toán GV 2 ( phần 3)...Tải về
Toán GV 2 ( phần 4)...Tải về
Toán GV 3...Tải về
Toán GV 4...Tải về
Toán GV 5...Tải về
Sách học sinh:
Môn Tiếng Việt HS ...Tải về
Môn Toán HS:
Toán HS 1...Tải về
Toán HS 2...Tải về
Toán HS 3...Tải về
Toán HS 4...Tải về
Toán HS 5...Tải về

Để mở được các file có định dạng ".cdr" các bạn tải phần mềm sau đây để mở:
Corel Draw x5 - Link tải phần mềm: Part 1 |  Part 2
Khi tải phần mềm về xong, giải nén, bật chương trình Corel Draw x5 rồi mở "Open" đến file có định dạng ".cdr"

TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ  VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CẢ NGÀY CẤP TRƯỜNG THÁNG 7/2011 
 Bộ câu hỏi đánh giá cho khoá tập huấn cốt cán về lập kế hoạch FDS cấp trường...Tải về
Hướng dẫn sư phạm  xây dựng nội dung chương trình và thời khoá biểu dạy học cả ngày...Tải về
Sổ tay FDS...Tải về
Mẫu đề xuất kế hoạch FDS...Tải về
Phụ lục sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch FDS cấp trường...Tải về
Tài liệu tập huấn lập kế hoạch FDS cấp trường...Tải về
PowerPoint Lập kế hoạch dạy học cả ngày cấp trường...Tải về
tu com