HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Hiện nay đã có kinh phí phân bổ vốn năm 2011 cho Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ( SEQAP) theo quyết định số 3501/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 24/11/2010 về việc giao dự toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2011.
Ban quản lý SEQAP đề nghị 36 Sở GD&ĐT tham gia chương trình SEQAP làm việc với Sở Tài chính và Sở KH&ĐT về nguồn kinh phí cho chương trình SEQAP năm 2011 để triển khai đúng kế hoạch.