HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

* Sổ tay mua sắm đấu thầu - Bản chính thức theo quyết định số 419/QĐ - BGDĐT ngày 07/09/2011 | Tải về máy

1.Sổ tay hướng dẫn đấu thầu mua sắm (Chỉnh sửa ngày 03/01/2011) | Tải về máy

2.Thông tư chi tiết về chào hàng cạnh tranh | Tải về máy 

3.Thông tư liên tịch quy định việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu | Tải về máy


 4.Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu | Tải về máy

 5.Hướng dẫn mua sắm đấu thầu hàng hóa/xây lắp bằng vốn vay NHTG | Tải về máy

6. Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn do bên vay của NHTG thực hiện | Tải về máy