HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

(Tin từ trang khanhhoa.edu.vn)
Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà đã tổ chức tập huấn cho Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng Giáo dục và Đào tạo và 52 khảo sát viên trong toàn tỉnh về đợt khảo sát kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2010-2011 được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 năm 2011.
Để tổ chức tốt đợt khảo sát theo yêu cầu của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thành lập Tổ điều hành khảo sát cấp tỉnh và các Tổ thực hiện khảo sát cấp huyện.
Tỉnh Khánh Hòa có 52/189 trường tiểu học được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn ngẫu nhiên để khảo sát:
- Thành phố Nha Trang: 16 trường (TH Lộc Thọ, TH Ngọc Hịêp, TH Phước Long 1, TH Phước Long 2, TH Phước Tiến, TH Phương Sài, TH Tân Lập 1, TH Vĩnh Hòa 1, TH Vĩnh Hòa 2, TH Vĩnh Nguyên 1, TH Phước Hải 1, TH Vĩnh Nguyên 2, TH Vĩnh Hải 1, TH Vạn Thạnh, TH Vạn Thắng, TH Vĩnh Trường)
- Thành phố Cam Ranh: 6 trường (TH Cam Phước Đông 2, TH Cam Thành Nam, TH Cam Linh 2, TH Cam Phúc Bắc 1, TH Cam Lộc 1, TH Cam Phú)
- Thị xã Ninh Hòa: 10 trường (TH Ninh Phước, TH Ninh Ích 1, TH Ninh Đông, TH Ninh Phú, TH Ninh Phụng 1, TH Ninh Hiệp 1, TH Ninh Bình, TH Ninh Thượng, TH Ninh Xuân 2, TH Ninh Sim)
- Huyện Vạn Ninh: 6 trường (TH Đại Lãnh 2, TH Vạn Thọ 2, TH Vạn Phú 2, TH Vạn Thắng 3, TH Vạn Phước 1, TH Vạn Hưng 2)
- Huyện Diên Khánh: 6 trường (TH Thị Trấn 1, TH Diên Hòa, TH Diên Lạc, TH Diên Điền, TH Diên An 2, TH Diên Xuân 1)
- Huyện Cam Lâm: 4 trường (TH Cam Tân, TH Cam Hiệp Nam, TH Cam Hòa 1, TH Suối Tân)
- Huyện Khánh Vĩnh: 1 trường (TH Khánh Thượng)
- Huyện Khánh Sơn: 3 trường (TH Sơn Lâm, TH Tô Hạp, TH Sơn Bình)
Tại mỗi trường tiểu học được khảo sát sẽ chọn ngẫu nhiên 20 học sinh lớp 5, 2 giáo viên lớp 5 tham gia khảo sát. Các em học sinh, giáo viên và hiệu trưởng sẽ tham gia trả lời các câu hỏi khảo sát, bên cạnh trả lời các câu hỏi khảo sát, các em học sinh lớp 5 sẽ được làm các bài kiểm tra của hai môn Toán, Tiếng Việt theo hình thức trắc nghiệm và tự luận.
Mục đích đợt khảo sát nhằm nghiên cứu các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Toán và Tiếng Việt ở tiểu học, các biện pháp tạo môi trường thuận lợi để áp dụng dạy học cả ngày trên toàn quốc; Không nhằm mục đích đánh giá, xếp loại các cá nhân tham gia khảo sát hay chất lượng giáo dục tiểu học của các địa phương. Do đó, để các thông tin thu thập được đầy đủ và chính xác, các giáo viên, học sinh cần trung thực và nghiêm túc trong làm bài và trả lời các câu hỏi khảo sát.

Tin: Phòng Giáo dục tiểu học