HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Các lưu ý khi sử dụng chương trình quản lý SEQAP trực tuyến


1. Ý nghĩa các nút bấm trong chương trình

http://seqap.macront.vn/images/stories/thamkhao/luuhuyxoa.jpg

Lưu: Sau khi nhập các thông tin ở màn hình chi tiết, người sử dụng cần nhấp vào nút này để lưu lại
các thông tin vừa nhập.
Hủy: Khi đang nhập các thông tin ở màn hình chi tiết, nếu muốn bỏ các thông tin ở các ô vừa nhập, người sử dụng có thể nhấp chuột vào nút “huỷ” để chương trình tự động thực hiện huỷ bỏ dữ liệu và làm trống dữ liệu ở các ô này.
Xóa: Khi muốn xóa các thông tin dữ liệu không cần thiết khỏi cơ sở dữ liệu, người sử dụng cần chọn khoản mục tương ứng với thông tin dữ liệu cần xoá và nhấp chột vào nút “xoá”

http://seqap.macront.vn/images/stories/thamkhao/truocsau.gif
Trước: chuyển màn hình máy tính đến Khoản mục ở trước Khoản mục hiện tại
Sau: chuyển màn hình máy tính đến Khoản mục tiếp theo sau Khoản mục hiện tại

http://seqap.macront.vn/images/stories/thamkhao/trogiupluuxoa.gif
Trợ giúp: Khi nhấp vào liên kết này, chương trình sẽ hiển thị cửa sổ trợ giúp tương ứng với phần việc đang thực hiện trên màn hình sử dụng hiện tại. (đưa hình ảnh)
Lưu: Với các phần nhập liệu có nút Lưu này, sau khi nhập liệu, người sử dụng có thể không cần
nhấp vào nút này, chương trình sẽ tự động lưu các thông tin vừa nhập
Xóa: Khi muốn xóa các thông tin không cần thiết khỏi cơ sở dữ liệu, người sử dụng cần chọn thông
tin đó và nhấp vào nút này

http://seqap.macront.vn/images/stories/thamkhao/them.jpg: Với các thao tác có xuất hiện nút bấm này, người sử dụng cần nhấpvào đây sau đó
                     mới nhập các thông tin ở màn hình chi tiết


2. 1 số lưu ý khi nhập dữ liệu

Gõ tiếng Việt có dấu trong chương trình:

Để có thể gõ tiếng Việt có dấu trong chương trình, máy tính của người sử dụng cần phài cài đặt phần mềm gõ tiếng Việt Unikey hoặc VietKey. Các đơn vị chưa có phần mềm gõ tiếng Việt có thể tải Unikey tại đây:
Liên kết tải xuống Unikey

Đối vớii máy tính sử dụng Vietkey, người sử dụng cần thiết lập bảng mã ở phần Charsets là
39 – VN Unicode 1

Vietkey

Lưu ý:
Vietkey chỉ tương thích với 2 trình duyệt web là Interner Explorer và Mozilla FireFox


Đối với máy tính sử dụng Unikey, người sử dụng cần thiết lập Bảng mã là Unicode
UnikeyLưu ý khi nhập dữ liệu:
Tất cả các trường dữ liệu có dấu “ * “ là bắt buộc phải nhập!
Các trường dữ liệu yêu cầu nhập ngày tháng trong chương trình đều theo định dạng Năm-Tháng-Ngày
Ví dụ :
2010-01-01. Người sử dụng cũng có thể nhập ngày tháng theo định dạng NămThángNgày. Chương trình sẽ tự động thêm dấu '-' ngăn cách giữa năm, tháng, ngày
Các trường dữ liệu yêu cầu nhập Họ, Tên đệm, Tên. Người sử dụng nên nhập từ cuối cùng trong Họ Tên vào ô Tên để tiện cho việc quản lý Tên theo thứ tự Alphabet.
Ví dụ: học sinh có tên là Lê Thị Hồng Vân, cần nhập dữ liệu trong chương trình như sau
Họ: Lê
Tên đệm: Thị Hồng
Tên : Vân

Các trường dữ liệu trong chương trình đều có độ dài nhất định, người sử dụng không nhập dữ liệu vượt quá độ dài của các trường này để tránh xảy ra lỗi.

Khi nhập dữ liệu, nếu thấy chương trình tạm dừng thì nguyên nhân chính là do đường truyền Internet đang bận, người dùng có thể refresh (làm mới) chương trình bằng cách ấn nút F5 để có thể tiếp tục chạy chương trình.