HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Hệ thống quản lý điểm trong chương trình quản lý SEQAP được xây dựng phù hợp với thông tư 32 của BGD.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước đầy đủ)


Tất cả các môn học có trạng thái Bắt buộc (1), giáo viên phải nhập đầy đủ điểm số môn học cho em học sinh đó.Đối với các môn đánh giá bằng nhận xét:

- Ở các lớp 1, 2, 3: Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục.
- Ở các lớp 4, 5: Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Kĩ thuật.

Loại hoàn thành (A): đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng của môn học, đạt được từ 50% số nhận xét trở lên trong từng kì hay cả năm học.
Loại hoàn thành tốt (A+): đạt loại hoàn thành và có biểu hiện rõ về năng lực học tập môn học, đạt 100% số nhận xét trong từng học kì hay cả năm học.
Loại chưa hoàn thành (B): chưa đạt yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng của môn học, đạt dưới 50% số nhận xét trong từng kì học hay cả năm học.

Khi nhập điểm các môn học này vào chương trình, giáo viên cần chú ý cách nhập điểm cho học sinh (2).


Với loại điểm B (chưa hoàn thành): giáo viên nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 4.9.
Với loại điểm A (hoàn thành): giáo viên nhập điểm trong khoảng từ 5 đến 7.9.
Với loại điểm A+ (hoàn thành tốt): giáo viên nhập điểm trong khoảng từ 8 đến 10.

Điểm nhập vào trong chương trình tương ứng với % số nhận xét học sinh đạt được của môn học trong từng học kì hay cả năm.


Đối với các môn đánh giá bằng điểm:

Gồm có các môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học.

Ở các lớp 1. 2: Toán, Tiếng Việt.
Ở lớp 3: Tin học, Toán, Tiếng Anh, Tiếng dân tộc, Tiếng Việt.
Ở các lớp 4, 5: Khoa học, Tin học, Toán, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng dân tộc, Tiếng Việt.

Giáo viên phải nhập đầy đủ điểm (với các môn học có trạng thái Bắt buộc).


Khi nhập đầy đủ các điểm (Bắt buộc), chương trình sẽ tự động tính ra điểm tổng kết cho học kì (hay cả năm) đã nhập (3). Điểm tổng kết này là điểm trung bình được tính theo các môn đánh giá bằng điểm số.

Giáo viên chọn xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực (A) cho học sinh theo từng kỳ (cả năm) dựa theo thông tư 32 của BGD.


Chú ý:

Trường hợp các môn học của một số trường không phù hợp với thông tư 32 của BGD (do điều kiện địa phương, điều kiện của nhà trường…) xin liên hệ với SEQAP trung ương để có hướng giải quyết thích hợp.