HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Công văn số 332/ BGDĐT-SEQAP-XDCB ngày 14/09/2011 V/v đối tượng trường tiểu học được xây dựng Phòng đa năng...Tải về

Công văn số 204/ BGDĐT-SEQAP-XDCB ngày 01/07/2011 V/v Xử lý công trình xây dựng quá 2 phòng/điểm trường thuộc chương trình SEQAP...Tải về

Thuyết minh thiết kế mẫu phòng học đa năng...Tải về

Công văn số 3838/BGDĐT-SEQAP ngày 13/06/2011 V/v Thí điểm thiết kế mẫu phòng đa năng cho các trường tham gia SEQAP...Tải về
Một số bản vẽ thiết kế mẫu phòng đa năng... Tải về
Công văn số 1639 V/v Triển khai thực hiện chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học...Tải về

 Công văn số 48 V/v Hướng dẫn cấp công trình xây dựng phòng học của chương trình SEQAP.... Tải về

Công văn số 91 V/v Trao đổi công tác đầu tư xây dựng thuộc chương trình SEQAP.... Tải về

Công văn số 74 về Công tác xây dựng cơ bản chương trình SEQAP giai đoạn 2010-2015...Tải về

Công văn số 106 V/v Áp dụng mẫu thiết kế nhà vệ sinh cho các trường tiểu học thuộc chương trình...Tải về

Công văn số 141 V/v Gửi hồ sơ đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2010 của SEQAP... Tải về

Công văn số 146 V/v Nộp hồ sơ các gói thầu xây lắp đầu tiên của Ban quản lý SEQAP huyện để ngân hàng thế giới phê duyệt ...Tải về

Công văn số 225 V/v Kích thước thiết kế phòng học trong các hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật...Tải về

Công văn số 236/BGDĐT-SEQAP-XDCB V/v Chuyên gia tư vấn vùng về XDCB ...Tải về
Mẫu phòng học 24 chỗ.. Tải về
Mẫu phòng học 30 chỗ... Tải về
Mẫu phòng học 32-36 chỗ ... Tải về
Mẫu nhà vệ sinh ...Tải về P1
Mẫu nhà vệ sinh... Tải về P2
Mẫu nhà vệ sinh ... Tải về P3
Mẫu nhà vệ sinh... Tải về P4
Mẫu nhà vệ sinh ... Tải về P5

Công văn số 23/BGDĐT-SEQAP-XDCB V/v xử lý hồ sơ xây dựng cơ bản năm 2011 và các năm tiếp theo của chương trình SEQAP... Tải về

Công văn số 116/BGDĐT-SEQAP-XDCB V/v Hướng dẫn bổ sung công tác đầu tư XDCB thuộc chương trình SEQAP...Tải về


Lưu ý: Để xem được các công văn này, máy tính của các đơn vị tham gia phải cài đặt phần mềm đọc file PDF. Các đơn vị chưa cài đặt phần mềm có thể tải về tại đây:
Liên kết tải xuống phần mềm đọc file PDF