HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Công văn số 400/BGDĐT-SEQAP V/v Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010...Tải về

Công văn số 339/BGDĐT-SEQAP ngày 21/09/2011 V/v Hướng dẫn tập huấn quản lý tài chính tại các tỉnh triển khai SEQAP...Tải về

Công văn số 331/BGDĐT-SEQAP ngày 14/9/2011 V/v Bổ sung quỹ giáo dục nhà trường và quỹ phúc lợi học sinh năm 2011...Tải về 

Công văn số 294/BGDĐT-SEQAP ngày 23/08/2011 V/v Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh về quản lý tài chính ...Tải về

Công văn số 285 ngày 17/8/2011 V/v Báo cáo giải ngân kinh phí chương trình đến 30/6/2011...Tải về
Phần phụ lục kèm theo Cv số 285 ngày 17/8/2011...Tải về

Công văn số 207/BGDĐT-SEQAP  ngày 25/11/2010 V/v Kinh phí tổ chức bồi dưỡng Tải về

Công văn số 232/BGDĐT-SEQAP ngày 02/12/2010 V/v Mời dự Hội thảo tập huấn về quản lý tài chính các tỉnh miền Nam | Tải về 

Công văn số 233/BGDĐT-SEQAP ngày 02/12/2010 V/v Mời dự Hội thảo tập huấn về quản lý tài chính các tỉnh miền Bắc Tải về

Công văn số 234/BGDĐT-SEQAP ngày 02/12/2010 V/v Mời dự Hội thảo tập huấn về quản lý tài chính các tỉnh miền Trung | Tải về

Công văn số 251/BGDĐT-SEQAP ngày 07/12/2010 gửi các tỉnh : Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai V/v Thay đổi thời gian và địa điểm Hội thảo quản lý tài chính | Tải về

Công văn số 252/BGDĐT-SEQAP ngày 07/12/2010 gửi các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi V/v Thay đổi thời gian và địa điểm Hội thảo quản lý tài chính | Tải về

Hướng dẫn về Thanh toán chi phí đi lại cho học viªn th`m gia tập huấn tại TP HCM | Tải về

Hướng dẫn về thanh toán chi phí đi lại cho học viên tham gia tập huấn tại HN Tải về

Công văn số 210/BGDĐT-SEQAP ngày 26 tháng 11 năm 2010 V/v phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm SEQAP ở tỉnh | Tải về  

Hướng dấn thanh toán cho hội nghị bồi dưỡng cán bộ cốt cán tai TPHCM ngày 14-16/03/2011 | Tải về
Hướng dẫn thanh toán cho hội nghị bồi dưỡng cán bộ cốt cán tại Đà Nẵng ngày 18-20/03/2011 | Tải về
 
Hướng dẫn thanh toán cho hội nghị bồi dưỡng cán bộ cốt cán tại Hà Nội ngày 22-24/03/2011 | Tải về

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm khảo sát kết quả học tập của học sinh lớp 5 ...Tải về
Phụ lục hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm khảo sát kết quả học tập của học sinh lớp 5...Tải về
Một số hướng dẫn thanh toán cho cuộc khảo sát kết quả học sinh lớp 5... Tải về

Lưu ý: Để xem được các công văn này, máy tính của các đơn vị tham gia phải cài đặt phần mềm đọc file PDF. Các đơn vị chưa cài đặt phần mềm có thể tải về tại đây:
Liên kết tải xuống phần mềm đọc file PDF