HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

cong van seqap tai ve

Công văn số 384/BGDĐT-SEQAP V/v Rà soát trường tham gia SEQAP...Tải về
Phần phụ lục( file excel) kèm theo công văn số 384/BGDĐT-SEQAP... Tải về 

Công văn số 317/BGDĐT-SEQAP ngày 06/9/2011 V/v Hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2011-2012...Tải về
Phần phụ lục( file excel) kèm theo công văn số 317/BGDĐT-SEQAP ngày 06/9/2011...Tải về 

Công văn số 179/BGDĐT-SEQAP ngày 20/6/2011 V/v báo cáo tổng kết FDS năm học 2010-2011...Tải về
Phần phụ lục (file excel) kèm theo công văn số 179?BGDĐT-SEQAP ngày 20/6/2011...Tải về

Công văn số 158/BGDĐT-SEQAP ngày 07/06/2011 V/v Danh sách các trường tham gia SEQAP...Tải về
Phần phụ lục kèm theo công văn 158/BGDĐT-SEQAP ngày 07/06/2011... Tải về

Công văn số 95/BGDĐT-SEQAP ngày 07/04/2011 V/v Báo cáo số liệu ...| Tải về
Phần phụ lục kèm theo công văn 95/BGDĐT-SEQAP ngày 07/04/2011 ( File excel)...| Tải về 

Công văn số 222 V/v Thông báo về chuyên gia tư vấn vùng ...| Tải về

Công văn số 177 V/v Công tác bán trú tại trường dạy học cả ngày năm học 2010-2011... | Tải về

Công văn số 169 V/v Kế hoạch dân tộc thiểu số... | Tải về
Bảng hướng dẫn chi tiêu ngân sách Kế hoạch hoạt động DTTS( Kèm theo công văn 169/BGDĐT- SEQAP ... | Tải về P1
Bảng hướng dẫn chi tiêu ngân sách Kế hoạch hoạt động DTTS ... Tải về P2          
                                                     
Lưu ý: Để xem được các công văn này, máy tính của các đơn vị tham gia phải cài đặt phần mềm đọc file PDF. Các đơn vị chưa cài đặt phần mềm có thể tải về tại đây:
Liên kết tải xuống phần mềm đọc file PDF