HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Công văn số 373/BGDĐT-SEQAP  V/v Mời dự Hội thảo tập huấn về DFA 2011...Tải về


Công văn số 305/BGDĐT-SEQAP ngày 29/8/2011 V/v Tổ chức mạng lưới cán bộ tham gia công tác Giám sát đánh giá chương trình SEQAP ở các cấp...Tải về
Phụ lục kèm theo cv số 305/BGDĐT-SEQAP ngày 29/8/2011 ( file excel)...Tải về


Công văn số 160/BGDĐT-SEQAP  ngày 08/06/2011V/v Hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động 2012 ..Tải về
Phần phụ lục ( file excel) kèm theo công văn 160/BGDĐT-SEQAP  ngày 08/06/2011... Tải về

Công văn số 1515/BGDĐT-VP ngày 22/03/2011 V/V Mời 36 UBND Tỉnh tham gia SEQAP tham dự hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện SEQAP sau một năm thực hiện 03/2010- 03/2011 | Tải về

Công văn số 69/ BGDĐT- SEQAP ngày 21/03/2011 V/v Mời 36 Sở Tài Chính tham dự hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện SEQAP sau một năm thực hiện 03/2010- 03/2011 | Tải về
Công văn số 68/BGDĐT- SEQAP ngày 21/03/2011 V/v Mời 36 Sở GD và ĐT tham dự hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện SEQAP sau một năm thực hiện 03/2010- 03/2011 | Tải về
Công văn số 35/BGDĐT-SEQAP V/v Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện năm 2010 ( kèm theo các phụ lục) ... Tải về
Phụ lục 1 : Mẫu báo cáo năm cho địa phương ( Báo cáo chung)| Tải về
Phụ lục 2a: Mẫu báo cáo năm cho địa ơhương ( Tài chính) | Tải về
Phụ lục 2b: Mẫu báo cáo năm cho địa phương ( Kinh phí) | Tải về
Phụ lục 3a+3b: Mẫu báo cáo năm cho địa phương ( XDCB) | Tải về
Công văn số 329/BGDĐT-SEQAP-HC V/v Thực hiện nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý online | Tải về

Công văn số 272/BGDĐT-SEQAP V/v Rà soát danh sách các trường tham gia SEQAP năm 2011, 2012 và 2013 | Tải về P2

Phụ lục 1 công văn số 272: Nhận xét đánh giá đối với các trường tham gia SEQAP năm 2011 | Tải về
Mẫu danh sách các trường được lựa chọn tham gia SEQAP năm 2011,2012,2013 | Tải về

Quy định số lượng các trường tiểu học tham gia triển khai dạy học cả ngày trong chương trình SEQAP | Tải về P1

Quy định số lượng các trường tiểu học tham gia triển khai dạy học cả ngày trong chương trình SEQAP | Tải về P2
Công văn số 272/BGDĐT-SEQAP V/v Rà soát danh sách các trường tham gia SEQAP năm 2011,2012 và 2013 |Tải về P1

 Công văn số 167 - V/v website và phần mềm quản lý SEQAP Online | Tải vềLưu ý: Để xem được các công văn này, máy tính của các đơn vị tham gia phải cài đặt phần mềm đọc file PDF. Các đơn vị chưa cài đặt phần mềm có thể tải về tại đây:
Liên kết tải xuống phần mềm đọc file PDF