HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEO VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Công văn số 123 V/v tập huấn DFA ... tải về

 Công văn số 368/BGDĐT-SEQAP ngày 05/10/2011 V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (Mông...)..Tải về 

Công văn số 367/BGDĐT-SEQAP ngày 05/10/2011 V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (Jrai, Chăm...)...Tải về
  
Công văn số 263/BGDĐT-SEQAP-ĐTBD ngày 05/8/2011 V/v Hướng dẫn công tác bồi dưỡng CBQL, giáo viên tại địa phương...Tải về


Công văn số 147/BGDĐT-SEQAP ngày 03/06/2011 V/v Bồi dưỡng GV cốt cán cấp tỉnh tại Đà Nẵng...Tải về


Công văn số 159/BGDĐT-SEQAP ngày 08/06/2011 V/v Hướng dẫn địa phương tham gia SEQAP về các môđun tập huấn cho giáo viên cốt cán... Tải về

Công văn số 150/BGDĐT-SEQAP ngày 06/06/2011 V/v Biên soạn tài liệu văn hoá địa phương 2011 ... Tải về bản PDF     Tải về bản word

Công văn số 148/BGDĐT-SEQAP ngày 03/06/2011 V/v Bồi dưỡng GV cốt cán cấp tỉnh tại HN...Tải về


Công văn số 149/BGDĐT-SEQAP ngày 03/06/2011 V/v Bồi dưỡng GV cốt cán cấp tỉnh tại TPHCM... Tải về

Công văn số 118/BGDĐT-SEQAP ngày 04/05/2011 V/v Tập huấn cho cán bộ phòng GDĐT, khảo sát viên tham gia khảo sát kết quả học tập của HS lớp 5... Tải về

Phụ lục kèm theo công văn 2225/BGDĐT-GDTH ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Phân nhóm số lượng chọn trường tiểu học khảo sát theo quy mô học sinh lớp 5 của mỗi tỉnh...Tải về

 công văn 2225 /BGDĐT-GDTH ngày 20/4/2011 V/v Hướng dẫn tổ chức khảo sát học sinh lớp 5, năm học 2010-2011...Tải về

Công văn số 2254/BGDĐT - VP ngày 21/4/2011 v/v Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh khảo sát lớp 5 năm học 2010-2011...Tải về

Công văn số 100/BGDĐT-SEQAP-ĐTBD ngày 13/4/2011 V/v Viết tài liệu về văn hoá địa phương... Tải về


Công văn số 98/BGDĐT-SEQAP-ĐTBD ngày 9/4/2011 V/v Lựa chon giáo viên tham dự khoá đào tạo giáo viên dạy các môn  chuyên biệt...Tải về
 
Công văn số 96/BGDĐT-SEQAP-ĐTBD ngày 08/04/2011 V/v Công tác bồi dưỡng CBQL, giáo viên TH năm 2011,2012 ( chỉnh sửa)... Tải về
Báo cáo công tác bồi dưỡng năm 2011( Kèm theo công văn số 96/BGDĐT-SEQAP-ĐTBD ngày 08/04/2011)...Tải về


Công văn số 71/BGDĐT - SEQAP v/v Lựa chọn phương thức đào tạo Giáo viên các môn chuyên biệt... | Tải về

Công văn số 48/BGDĐT-SEQAP V/v Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh khu vực miền bắc ...| Tải về

Công văn số 47/BGDĐT-SEQAP V/v Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh khu vực miền trung...| Tải về

Công văn số 46/BGDĐT-SEQAP V/v Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh khu vực miền nam ...| Tải về

Công văn số 155A V/v Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học năm học 2010-2011... | Tải về

Công văn số 207 V/v Bồi dưỡng CBQL cấp tỉnh (Bắc Cạn, Bắc Giang... Yên Bái) | Tải về

Công văn số 216 V/v Bồi dưỡng CBQL cấp tỉnh (An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre... Trà Vinh)... | Tải về

Công văn số 217 V/v Bồi dưỡng CBQL cấp tỉnh (Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam... Thanh Hóa)... | Tải về
Lưu ý: Để xem được các công văn này, máy tính của các đơn vị tham gia phải cài đặt phần mềm đọc file PDF. Các đơn vị chưa cài đặt phần mềm có thể tải về tại đây:
Liên kết tải xuống phần mềm đọc file PDF