HƯỚNG DẪN ĐƯA ẢNH VÀ VIDEOVÀO CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn đưa ảnh vào chương trình Tải về tại đây..

HƯỚNG DẪN CÁC CẤP RÀ SOÁT VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy nhiên, qua kiểm tra nhóm thông tin SEQAP Online nhận thấy, rất nhiều đơn vị nhập thiếu hoặc sai thông tin. Do vậy, đề nghị các đơn vị tải file hướng dẫn kèm theo CV số 17/BGDĐT – SEQAP V/v Đôn đốc việc sử dụng Seqap Online để quản lý Seqap ở các cấp để kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin của đơn vị mình. Tải xuống

XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CẬP NHẬT DỮ LIỆU

Hiện nay, các trường đã cập nhật xong dữ liệu kết quả học sinh cuối năm học 2013-2014 vào SEQAP Online, nhưng trong bảng tiến độ cập nhật dữ liệu, các cấp quản lý không nhìn thấy cụm từ HT (hoàn thành) như trước đây, mà là CXN (chưa xác nhận). Nguyên nhân là do phần mềm đã nâng cấp và bắt buộc các đơn vị phải thực hiện "Xác nhận hoàn thành cập nhật dữ liệu" sau khi Thủ trưởng đơn vị đã kiểm tra và nhận thấy các số liệu của đơn vị đã được cập nhật đầy đủ và chính xác trong SEQAP Online (Nội dung này đã được hướng dẫn chi tiết tại khóa tập huấn sử dụng SEQAP Online tháng 6/2014).
Để quá trình nghiệm thu dữ liệu của các đơn vị trong SEQAP Online đúng hạn, Ban quản lý SEQAP TƯ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị SEQAP thực hiện ngay việc " Xác nhận hoàn thành cập nhật dữ liệu" của đơn vị mình. Xin thao tác như sau: Đăng nhập tài khoản của đơn vị -> vào Tab Quản lý trường ( đối với cấp trường ) ->chọn Danh mục là "Xác nhận hoàn thành cập nhật dữ liệu". Việc xác nhận hoàn thành cập nhật dữ liệu đối với cấp Sở và Phòng thực hiện tương tự như trên (thay vào Tab Quản lý trường bằng Tab Quản lý Sở hoặc Quản lý Phòng). Sau khi Thủ trưởng đơn vị thực hiện thao tác này, việc cập nhật dữ liệu của đơn vị mới được chính thức xác nhận là đã hoàn thành và kết quả được hiển thị trong phần "Tiến độ cập nhật dữ liệu" trên trang chủ SEQAP.EDU.VN.
Đề nghị các đơn vị trường lưu ý: Ngày 15/8/2014 là thời điểm BQL SEQAP TƯ xuất các báo cáo từ cơ sở dữ liệu SEQAP Online phục vụ Đợt đánh giá lần thứ 2/năm của các nhà tài trợ (tháng 9/2014).

Thông báo tập huấn SEQAP Online tại cấp Huyện

BQL TƯ đã có công văn số 196/BGDĐT-SEQAP ngày 16/6/2014 hướng dẫn tổ chức tập huấn SEQAP Online tại cấp huyện. Đề nghị các phòng sử dụng link https://test.macront.vn/sqp để thực hành trong khi tập huấn, không sử dụng trực tiếp chương trình SEQAP Online làm ảnh hưởng đến dữ liệu thực tế của các đơn vị SEQAP.

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Sổ tay hướng dẫn thực hiện quỹ giáo dục nhà trường ... Tải về

tu com